Käytännön ratkaisuja, vinkkejä ja apua koronatilanteessa etujemme käyttäjille, työnantajille ja palveluntarjoajille. Käy katsomassa täältä!

Hyvinvointi

Työhyvinvointi on ihmisten hyvinvointia

Työpaikoilla puhutaan usein työhyvinvoinnista tyky-päivinä tai tyhy-toimintana, jonain ulkopuolisena tempauksena tai tapahtumana, johon on mahdollista osallistua kerran tai kahdesti vuodessa. Toimintaan osallistuvat ne, ketkä haluavat, kenelle aikataulut sopivat, ketkä kokevat toiminnan tärkeänä. Työpaikalla kaikki tekevät työtä, jolloin työhyvinvoinnin pitäisi olla läsnä jokaisen työntekijän jokaisessa työpäivässä. Kun ihmiset voivat hyvin, myös työyhteisö voi hyvin.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on läsnä joka hetkessä, eikä sitä täysin voida rajata työn ja vapaa-ajan välille. Se, miten ihminen jaksaa vapaa-ajallaan olla aktiivinen ja huolehtia itsestään heijastuu työelämään, ja toisin päin. Tämän vuoksi jokainen työntekijä on itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. Työnantajan vastuulla on tarjota jokaiselle työntekijälle mahdollisuus oman hyvinvointiosaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Ymmärtämällä hyvinvoinnin kokonaiskuvaa, on helpompi lähteä tarkastelemaan omaa hyvinvointia pala kerrallaan.

Mistä sitten voi tietää, mitä kaikkea hyvinvointiin kuuluu?

Trainer4You on lähtenyt edistämään työpaikkojen hyvinvointiosaamista koulutuksen avulla. Trainer4You Hyvinvointivalmentaja -koulutuksen kautta työntekijät saavat tietoa, toimintamalleja ja tukea oman hyvinvointiosaamisen kehittämiseen, joka Trainer4Youn filosofian mukaisesti johtaa tuloksiin. Henkilöstön kouluttaminen oman hyvinvointinsa asiantuntijoiksi jättää tarvittavat työkalut henkilölle itselleen ja työyhteisön pääomaksi, kouluttajan poistuessa koulutuksen päätyttyä ulos. Koulutuksessa avataan hyvinvoinnin kokonaiskuvaa ja osatekijöitä, jotta omaa hyvinvointia voidaan edistää niin työyhteisössä kuin vapaa-ajallakin.

Koulutuskumppanina Smartum

Smartum on yksi Trainer4Youn koulutuskumppaneista. Smartum puskee henkilöstön hyvinvoinnin uudelle tasolle kehittämällä erilaisia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Smartumin mukaan työssä kuuluu elää aivan kuten kaikilla muillakin elämän osa-alueilla, ei vain jotenkuten kitkuttaen tai pärjäten. Tästä syystä Smartum määrittelee työhyvinvoinnin uudelleen ja piiskaa perinteistä tyky-kulttuuria uuteen uskoon. Näin Smartum paitsi parantaa ihmisten elämänlaatua myös kasvattaa koko Suomen kilpailukykyä.

Hyvinvointivalmentaja -koulutus pitää sisällään 16 tuntia lähiopetusta ja Smartumin kanssa tämä toteutettiin kuukauden aikana neljässä jaksossa. Jokaisella lähiopetusjaksolla on oma teemansa ja koulutuksessa tarkastellaan unen, palautumisen ja levon, lihaskunnon, kestävyyskunnon sekä ravitsemuksen merkitystä hyvinvointiin ja jaksamiseen. Lähiopetusjaksot pitävät sisällään teorialuentojen lisäksi käytännönharjoitteita, joita toteutetaan itselle kirjaten, parin kanssa tai ryhmässä keskustellen ja yhdessä liikkuen.

Keskityin koulutuksessa ensisijaisesti itseni kehittämiseen ja oman hyvinvointini tarkasteluun. Kuitenkin monet koulutuksessa esiin tulleen hyvinvoinnin edistämisen työkalut herättivät ajatuksia omien ratkaisuidemme kehittämiseen.

Tärkeimpänä palautteena koulutuksesta nousi esiin jokaisen osallistujan saamat opit, työkalut tai vinkit oman hyvinvoinnin kehittämiseen, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Tämän myötä myös työyhteisössä pystytään kehittämään päivittäisiä hyvinvointia edistäviä asioita ja työpäiviin osataan sisällyttää hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä, kuten istumisen tauottamista, happihyppelyä työpäivän aikana tai yhteisiä taukohetkiä aidon keskustelun ja kohtaamisten merkeissä. Jo koulutuksen aikana työntekijät veivät teoriaa käytäntöön sekä yhteisesti sovittujen toimintatapojen myötä työpaikalla että omien tavoitteiden mukaisesti omassa arjessa. Tieto ei muuta asioita, toiminta muuttaa.

Koulutuksesta sai paljon hyödyllistä tietoa, jotta osaa pitää hyvinvoinnistaan huolta niin liikunnan, palautumisen kuin ravinnon osalta.

Oman hyvinvoinnin kehittämisen lisäksi koulutuksen aikana nousi esiin näkökulmia, kuinka Smartum voi palvella asiakastaan entistä paremmin ja monipuolisemmin. Lisäämällä henkilöstönsä ymmärrystä hyvinvoinnin kokonaiskuvasta, voidaan asiakkaallekin tarjota enemmän ja kokonaisvaltaisemmin, niin asiakaspalvelun, myynnin kuin tuotekehityksen näkökulmasta.

Sanni Nyberg, Trainer4You